Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

 

 

Właścicielem i organem prowadzącym Sklep Intenetowy pod adresem sklep.roland-modameska.pl jest:

 

Firma Produkcyjno-Handlowa Roland Joanna Matczak

ul. Kopernika 5E/26

09-100 Płońsk

NIP 567-180-56-15

REGON 140364660

 

zwany dalej „Sprzedawcą”

 

I. Warunki dokonywana zamówień

 1. Sklep Internetowy sklep.roland-modameska.pl (dalej Sklep) zamieszcza informacje o swojej ofercie i oferuje towary za pośrednictwem internetu.

 2. Dniami roboczymi są wszystkie dni w tygodniu z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawow wolnych od pracy (na mocy ustawy z dnia 18 styczna 1951r o dniach wolnych od pracy)

 3. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej sklep.roland-modameska.pl. Klient po opcjonalnym zarejestrowaniu i zalogowaniu, dokonuje wyboru towaru za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wyboru towarów, Klient przechodzi do części „Zamówienie”, gdzie dokonuje wyboru sposobu płatności, dostarczenia zakupionych towarów oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 4. Przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, opłatach za transport oraz wszelkich innych kosztach związanych z dostawą.

 5. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza konieczność opłacenia zamówienie za pomocą przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.

 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Czas realizacji zamówień wynosi do 5 dni dni roboczych.

 7. Składając zamówienie Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarow z właścicielem Sklepu.

 8. Po zarejestrowaniu Klient otrzymuje na podany adres e-mail login i hasło, które pozwolą na szybkie korzystanie ze Sklepu.

 9. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji. Do realizacji zamówienia wymaga się dodania towaru do koszyka, wskazania sposobu dostawy i płatności, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu. Dalsza procedura przebiega zgodnie z punktami 3-5.

 10. Zamówienie jest realizowane na dres podany przez Klienta.

 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w dostarczeniu i realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

 12. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie generowany przez Sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia, w tym w szczególności opisem przedmiotu zamówienia oraz łącznej cenie wraz z podatkami i kosztami dostawy. W/w list stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towarów.

 

II Ceny towarów

 

 1. Wszystkie podane ceny są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu przy produkcie w chwili składania zamówienia.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.sklep.rolandmodameska.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i płatności.

 4. Sklep zastrzega sobie prawy do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian (zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przed wejściem zamian w życie).

 

III. Zmiana lub anulowanie zamówienia

 

 1. Klient ma prawo do zmiany lub anulowania całości lub części zamówienia. Jest to możliwe do momentu wysyłki zamówienia.

 2. Anulowania zamówienia lub dokonania w nim zmian można dokonać kontaktując się ze Sklepem mailowo pod adresem sklep@roland-modameska.pl.

 3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie anulowania zamówienia lub dokonania zmian.

 

 1. Formy płatności

   

 1. Płatności za zamówione towary można dokonać:

a) przelewem na konto – realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na koncie

b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych

 

 1. Wysyłka – czas realizacji zamówienia

 

 1. Przy większości towarów Sklep Internetowy podaje czas realizacji zamówienia z Magazynu. Czas realizacji zamówienia obejmuje czynności Sklepu od chwili przyjęcia zamówienia od Klienta do momentu przekazania paczki ze Sklepu do podmiotu realizującego dostawę

 2. Czas realizacji zamówienia to do 5 dni roboczych.

 3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej

 4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

 5. Koszt dostarczenia przesyłki na terenie Polski jest ustalany na podstawie cennika przewoźnika.

 6. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dowód zakupu faktura VAT).

 

 

 1. Reklamacje

 

 1. W przypadku, gdy dostarczony towar ma wady, Klient obowiązany jest złożyć reklamację w Sklepie internetowym.

 2. Klient powinien przesłać reklamowany towar wraz z opisem wad do Sklepu na adres podany w pkt 6.

 3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji i dostarczenia reklamowanego towaru.

 4. W przypadku uznania reklamacji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczących uprawnień przysługujących kupującym z tytułu rękojmi.

 5. W przypadku, gdy Klient domaga się wymiany towaru a Sklep Internetowy nie posiada w Magazynie towaru podlegającego wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 7 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 6. Reklamowany towar należy odesłać na adres:

  Roland – Sklep Internetowy

  ul. Mickiewicza 2B

  09-100 Płońsk

  z dopiskiem REKLAMACJA

Formularz reklamacji

 

 1. Zwrot towaru

 

 1. Klient będący Konsumentem może w ciągu 14 dni odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy na odległość bez podawania przyczyny. Termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia towaru do Klienta. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest obowiązany do zwrotu towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

 3. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za zwracany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie poniesione płatności, w tym koszt dostawy towaru. Sprzedawca może się wstrzyma ze zwrotem kosztów do chwili otrzymania zwrotu towaru.

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Do odsyłanego towaru Klient obowiązany jest dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (wzór)

 Formularz zwrotu

 

 1. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 2. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia.

 3. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu informowania Klienta o towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

 4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 5. Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 6. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.

 

 1. Dane kontaktowe

 

We wszelkich sprawach dotyczących dokonywania transakcji w Sklepie, Klient może się kontaktować:

 

 1. Pocztą na adres:

Sklep Internetowy

FPH Roland

ul. Mickiewicza 2B

09-100 Płońsk

 

 1. za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: sklep@roland-modameska.pl

   

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej przez firmę Roland z Klientem. Treść Regulaminu jest obowiązująca dla stron zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresemhttp://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 4. Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu w dowolnym czasie.

 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl